• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
ВИЧ отделение

Інфекційне відділення для хворих на ВІЛ/СНІД Київського міського центру (МЦ) профілактики та боротьби зі СНІДом розташоване на території Київської міської клінічної лікарні (КМКЛ) № 5 в окремому чотирьохповерховому корпусі.

До МЦ профілактики та боротьби зі СНІДом входять:

-       амбулаторно-поліклінічне відділення (АПВ) центру

-       приймальне відділення

-       відділення ВІЛ-інфікованих з ПІТ

-       клініко-діагностична, імунологічна та бактеріологічна лабораторії

Інфекційне відділення надає цілодобову стаціонарну спеціалізовану допомогу хворим на ВІЛ/СНІД. Воно розраховане на 45 койок, у ньому обладнано палату інтенсивної терапії на 3 ліжка. Цю палату обслуговують лікарі-реаніматологи, середній та молодший медичний персонал.

У своїй діяльності відділення керується чинним законодавством, що регламентує діяльність установ охорони здоров’я, положенням про відділення для хворих на ВІЛ/СНІД, статутом КМКЛ №5, наказами МОЗ України, ГУОЗ та МЗ м.Києва, і підпорядковується головному лікарю КМКЛ № 5.

Основними завданнями відділення є організація та надання спеціалізованої та кваліфікованої стаціонарної та консультативної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД мешканцям м.Києва, а також, мешканцям інших регіонів України в порядку, встановленому ГУОЗ та МЗ м.Києва.

Таблиця №3

Розподіл хворих за віком

ВІК (роки)

Стать

До 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60 і старші

Всього

Чоловіки

0

39

299

124

24

4

491

Жінки

0

57

147

69

25

5

303

 

Звертає на себе увагу, що серед хворих у стаціонарі абсолютну більшість становлять особи віком від 20 до 49 років, представники прошарку самого працездатного населення. При цьому 68,3 % - це особи до 39 років. Цікавим є факт, що відбувається зростання захворюваності у прошарку 40-60 років. У 2015 році-30,5 %, 2014 році – 27 %, а у 2013 році – 24,3 %.

 

Таблиця №4

Розподіл хворих по районам м. Києва

пролікованих за 2015 рік

              Район                     

                                                            

2013

2014

2015

 

 

Святошинський

128

123

121

Шевченківський

65

57

60

Голосіївський

50

54

51

Дарницький

45

74

62

Деснянський

81

91

91

Дніпровський

68

70

99

Оболонський

65

53

68

Печерський

8

5

14

Солом`янський

56

63

58

Подільський

43

43

25

Іногородні

60

81

105

Сільські

26

30

39

               

 

З діагнозом ВІЛ-інфекція (згідно класифікації ВООЗ, 2006 рік), клінічна стадія 1 проліковано 6 хворих; клінічна стадія 2 – 19 ; клінічна стадія 3 - 160 хворих ; клінічна стадія 4 – 608  хворих. Таким чином,  96,8 % хворих – це хворі з розгорнутою стадією хвороби. Останнім часом стала превалювати 4 стадія у 3,8 рази (у 2014 – 4,2 рази).

 У відділенні було призначено ВААРТ 33 хворим ( у 2014 році - 37, у 2013 - 43). 3 хворим відмінено АРТ, у зв’язку з токсичністю. 50,1% хворих відділення були охоплені ВААРТ. Цей відсоток зростає (у 2014 – 49,5%, у 2013 – 38,9%),  що вказує на покращення впровадження АРТ у МЦ СНІДу.

 У відділенні є можливість консультувати хворих різними спеціалістами – невропатологом, урологом, хірургом, дерматологом, фтизіатром, гінекологом, ЛОР, гематологом, онкологом, ендокринологом, офтальмологом.

Діяльність інфекційного відділення для хворих на ВІЛ/СНІД керується наступними нормативно-правовими документами:

 • Наказ МОЗ України від 12.07.2010 «Клінічний протокол з антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків»
 • Наказ МОЗ України від 13.04.2007 № 182 «Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих та підлітків»
 • Наказ МОЗ України 30.12.2008 №826«Клінічний протокол діагностики та лікування  вірусного  гепатиту  С у  дорослих хворих на ВІЛ-інфекцію»
 • Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2776-III (2776-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.41)
 • Наказ МОЗ України 19.08.2008 №476 «Стандарт лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін’єкційних наркотиків»
 • Наказ МОЗ України 25.05.2000 №120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфецію/СНІД»
 • Наказ МОЗ України 10.07.2013 №585 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям,які живуть з ВІЛ»
 • Наказ МОЗ України 18.10.2012 №432 «Про удосконалення організації надання медичної допомоги  інфекційним хворим у м.Києва»
 • Наказ МОЗ України 21.12.2012 №1091 «Уніфікований клінічний протокол   допомоги хворим на туберкульоз»
 • Наказ МОЗ Украєни 2007 р. №716 « Про затвердження та впровадження програми «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини»

 

Штат відділення:

Зав. Відділення: лікар вищої категорії Федоренко Світлана Володимирівна

Лікарі-інфекціоністи:

 1. Дашевець Ольга Віталіївна
 2. Колісніченко Оксана Олександрівна
 3. Вербицька Ірина Іванівна
 4. Рудіч Інга Вадимівна

 Лікарі-реаніматологи:

 1. Лук'янова Ірина Володимирівна
 2. Куліш Віктор Олексійович
 3. Коломоєць Олександр Вікторович

Старша медична сестра:

Федусенко Вікторія Володимирівна